Skip Ribbon Commands
Skip to main content

EU's energimarked

EU sigter mod fuldt ud at integrere de nationale energimarkeder senest i 2014 for at give forbrugerne og virksomhederne flere (og bedre) produkter og tjenesteydelser, større konkurrence og en bedre forsyningssikkerhed.

Der er allerede gjort fremskridt: Forbrugerne kan skifte gas- og elleverandør, og leverandørerne skal gøre klart rede for vilkår og betingelser. Det arbejde, der stadig mangler at blive gjort, er bl.a. at afstemme de nationale regler for markedsudformning og netdrift for gas og elektricitet samt gøre det lettere at foretage grænseoverskridende investeringer i energiinfrastruktur.

Flere oplysninger om det indre marked for energi findes på: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

​​​