Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gas

  Gas Hot News

 

På grundlag af de nationale regulerende myndigheders vedvarende indsats og alle interessenters fortsatte støtte arbejder ACER's gasafdeling på at tackle alle de udfordringer, der er forbundet med at skabe et velfungerende, konkurrencepræget, integreret, sikkert og bæredygtigt europæisk gasmarked med konkrete fordele for de europæiske forbrugere. Det arbejde, der stadig mangler at blive gjort, er bl.a. at afstemme de nationale regler for markedsudformning og netdrift for gas samt gøre det lettere at foretage grænseoverskridende investeringer i energiinfrastruktur.

ACER's gasafdeling er opdelt i følgende tre centrale indsatsområder, som alle har til formål at støtte opnåelsen af de ovennævnte mål:

  • Overordnede retningslinjer og netregler, herunder det regionale initiativ for gas
  • TSO-samarbejde og infrastruktur samt netudvikling
  • Markedsovervågning​ 
​​​