Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Природен газ

  Gas Hot News

 

Въз основа на систематичните усилия на националните регулаторни органи (НРО) и на постоянната подкрепа на всички заинтересовани страни, отдел „Природен газ“ в ACER работи за преодоляване на всички предизвикателства, свързани със създаването на добре функциониращ, конкурентен, интегриран, сигурен и устойчив европейски пазар на природен газ, носещ осезаеми ползи на европейските потребители. Мерките, които все още предстои да бъдат изпълнени, включват хармонизирането на националните правила за функционирането на пазарите и мрежите за природен газ, както и улесняване на трансграничните инвестиции в енергийната инфраструктура.

Отдел „Природен газ“ в ACER е организиран в три области на дейност, насочени към подпомагане на реализирането на посочените по-горе цели:

  • Рамкови насоки и Мрежови кодекси, включително Регионалната инициатива в областта на природния газ;

  • Сътрудничество с операторите на преносни системи и Развитие на инфраструктурата и мрежите;

  • Наблюдение на пазара.​ 

​​​