Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

In 2011, sannadh cúram breise don Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) faoi Rialachán (AE) Uimh 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (REMIT) a glacadh ar 8 Nollaig 2011.

Cúlra

Tugtar isteach le REMIT creat dlíthiúil sainiúil don earnáil maidir le maoirseacht a dhéanamh ar mhargaí mórdhíola fuinnimh. Is é an aidhm cúbláil margaí a bhrath agus a dhíspreagadh. Den chéad uair, déanfar sciathadh ar thrádáil fuinnimh ag leibhéal AE le droch-úsáid a nochtadh.

Is riachtanach iad sláine agus trédhearcacht le margaí fuinnimh a fheidhmiú mar is ceart agus le muinín na rannpháirtithe sa mhargadh agus na dtomhaltóirí deiridh a chur chun cinn.

Nuair a chuirtear REMIT i bhfeidhm go hiomlán:

  • beidh ACER freagrach as sonraí ar mhargaí mórdhíola a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu chomh maith le haon fhaisnéis eile le cásanna féideartha a shainaithint maidir le droch-úsáid margaí.
  • déanfaidh ACER fógra a thabhairt do na hÚdaráis Rialála Náisiúnta (NRAanna) lena mbaineann i ndiaidh measúnú tosaigh, agus nuair a bhíonn foras ann le creidiúint gur tharla drochiompar i ndáiríre.

Iarrfar ar údaráis rialála sna Ballstáit imscrúdú a dhéanamh agus pionóis a chur i bhfeidhm mar chuidiú le stop agus cosc a chur ar chúbláil margaí.

Is cúram casta agus leochaileach é sin mar pléann sé le táirgí agus margaí a thrádáiltear go casta, agus de bhrí gur ceart maoirseacht a dhéanamh go hairdeallach gan chur isteach go míchuí, áfach, ar fheidhmiú na margaí fuinnimh.

Le cuidiú leis na NRAanna chun REMIT a chur i bhfeidhm, d'fhoilsigh ACER Treoir neamhcheangailteach. Chuir ACER faisnéis agus uirlisí ar fáil le cuidiú le rannpháirtithe margaí a gcuid oibleagáidí nua faoi REMIT a chomhlíonadh.