Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gás

  Gas Hot News

 

Ag cur le hiarrachtaí leanúnacha na nÚdarás Rialála Náisiúnta (NRAanna) agus le tacú leanúnach na ngeallsealbhóirí uile, tá Roinn Gáis ACER ag obair i dtreo gach dúshlán a shárú chun margadh gáis Eorpach a chruthú, margadh atá ag feidhmiú go maith, iomaíoch, comhtháite, slán agus inbhuanaithe, ag tabhairt tairbhe inbhraite do thomhaltóirí Eorpacha. Áirítear san obair atá le déanamh fós ná rialacha feidhmiúcháin le haghaidh margadh náisiúnta agus gréasán maidir le gás a ailíniú, chomh maith le hinfheistíochtaí trasteorann i mbonneagar fuinnimh a dhéanamh níos éasca.

Tá Roinn Gáis ACER comhroinnte ina trí phríomhréimse oibre, iad uile mar aidhm acu tacú leis na spriocanna thuasluaite a bhaint amach:

  • Creat-treoirlínte & Cóid Ghréasáin, lena n-áirítear an Tionscnamh Réigiúnach Gáis
  • Comhoibriú TSO agus Forbairt Bonneagar & Gréasán
  • Maoirseacht ar an Margadh​ 

​​​