Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

V roce 2011 byl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) přijatým dne 8. prosince 2011 přidělen další úkol.

Základní informace

Nařízení REMIT zavádí legislativní rámec v odvětví energetiky pro monitorování velkoobchodních trhů s energií. Jeho cílem je odhalit manipulace s trhem a odrazovat od nich. Poprvé tak bude obchodování s energií sledováno na úrovni EU, aby byly odhaleny podvodné praktiky.

Integrita a transparentnost trhu jsou zásadní pro dobré fungování trhů s energií a pro podporu důvěry účastníků trhu a konečných spotřebitelů.

Jakmile bude nařízení REMIT plně provedeno, agentura ACER:

  • bude zodpovědná za sběr a analýzu údajů o velkoobchodních trzích a dalších příslušných informací za účelem identifikace možných případů zneužívání trhu,
  • po počátečním posouzení uvědomí dotčené národní regulační orgány, pokud je odůvodněné domnívat se, že k podvodnému jednání skutečně došlo.

Národní orgány v členských státech budou povinny takové případy vyšetřit a udělovat sankce, aby pomohly zastavit a zamezit manipulaci s trhem.

Jedná se o složitý a citlivý úkol, protože se týká složitých obchodovaných produktů a trhů a také proto, že sledování by mělo být pozorné a nemělo by jakkoliv neoprávněně zasahovat do fungování trhů s energií.

Agentura ACER vypracovala nezávazné pokyny, aby pomohla národním regulačním orgánům s prováděním nařízení REMIT. Poskytla také informace a nástroje, které mají účastníkům trhu pomoci plnit jejich nové povinnosti podle nařízení REMIT.​

​​​