Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Poslání a cíle

Poslání a úkoly agentury ACER stanoví směrnice a nařízení třetího energetického balíčku, a to zejména nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se agentura zřizuje. V roce 2011 byly agentuře ACER přiděleny další úkoly nařízením (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) a v roce 2013 nařízením (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě.

Obecným posláním agentury je v souladu s jejím zakládajícím nařízením doplňovat a koordinovat činnost národních energetických regulačních orgánů na úrovni EU a usilovat o dotvoření jednotného trhu EU s elektřinou a zemním plynem.

Agentura ACER hraje klíčovou roli v rozvoji celounijních pravidel sítě a trhu s cílem zlepšit hospodářskou soutěž.  Koordinuje regionální a meziregionální iniciativy podporující integraci trhu. Sleduje práci evropských sítí provozovatelů přenosových soustav (sítí ENTSO), a zejména jejich plány rozvoje na úrovni celé EU. Agentura ACER také sleduje celkové fungování trhů s elektřinou a zemním plynem, a zejména obchodování na velkoobchodních trzích s energií.​​