Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gas

  Gas Hot News

 

Voortbouwend op de aanhoudende inspanningen van de nationale regulerende instanties en de niet-aflatende steun van alle belanghebbenden, werkt de gasafdeling van ACER eraan om alle uitdagingen bij de totstandbrenging van een goed functionerende, concurrerende, geïntegreerde, zekere en duurzame Europese gasmarkt het hoofd te bieden en tot tastbare voordelen voor de Europese consument te komen. Voorbeelden van wat er nog moet gebeuren, zijn het op elkaar afstemmen van nationale markten en netwerkexploitatieregels voor gas en het vergemakkelijken van investeringen in grensoverschrijdende energie-infrastructuur.

De gasafdeling van ACER is actief op drie kerngebieden, die allemaal erop gericht zijn de voornoemde doelen te ondersteunen:

  • kaderrichtsnoeren en netcodes, inclusief het regionaal gasinitiatief;
  • samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders en infrastructuur- en netwerkontwikkeling;
  • markttoezicht.​​ 

​​​​​​​